Privacy Policy (GDPR)

Deze website wordt beheerd door Berlano.nl interieur & Tuinmeubilair.

We verzamelen het liefst zo min mogelijk gegevens van u.

Toch is dat soms nodig, om bijvoorbeeld u bestelling te leveren.

Berlano interieur & Tuinmeubilair behandelt uw gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat uw privacy gewaarborgd blijft.


Daarom geven we je deze vier privacy promises graag mee:


1. Uw persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.
2. Uw persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven       doeleinden.
3. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring  genoemde  doeleinden te bereiken.
4. Uw persoonlijke gegevens delen we nooit zonder gegronde reden met andere partijen.

Bij bezoek aan deze website kan Berlano gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Berlano uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door Berlano.nl beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit "Privacy Statement" geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking
Berlano.nl verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Berlano.nl en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten, (het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan Berlano.nl. U heeft recht heeft op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

Websites van derden
Deze Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Beveiligd SSL orderproces:
Het gehele ordertraject van onze webwinkel is beveiligd met Secure Socket Layer (SSL). Zodra u vanuit de winkelwagen doorgaat naar het orderproces schakelt de pagina automatisch om naar een SSL verbinding (1024 bits), zodat de verbinding niet ‘afgeluisterd’ kan worden.

Vragen 
Voor vragen over deze Privacy Statement en/of de wijze waarop Berlano.nl uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Berlano.nl. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven.


Wijzigingen Privacy Statement 
Berlano.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.